Vanliga frågor – hur det fungerar

Apparna är tillgängliga i AppStore, Google Play och AppGallery (Huawei). Om appen inte hittas betyder det att din telefonmodell inte stöds. Appen kan laddas ner till iPhone 5s eller Android 5.0 eller nyare modeller.
Sök efter Mystep info eller Myrunning så hittas appen.

Man bör kunna gå eller springa i minst 3 minuters aktiv tid. Det innebär att man sammanlagt under en mätning behöver kunna röra sig i 3 minuter för att få ett bra resultat. Det gör inget att man tar pauser eftersom stillstående tid räknas bort i resultatet. Endast tid i rörelse analyseras. Man ska kunna gå utan hjälpmedel, dvs utan käpp eller rollator om en fullständig analys ska kunna genomföras korrekt.

I Mystep info appen är det viktigt att rätt aktivitet väljs vid start av träningen. Om t.ex löpning väljs i samband med promenad så kommer inte alla rörelsemått att kunna beräknas och vice versa.

För bästa resultat ska träningen ske på plant (icke-kuperat) och fast underlag. Det rekommenderas att samma skor används vid träning för att kunna jämföra resultat på ett rättvisande sätt.

Appen kan användas inomhus men de mått som kräver GPS-signal kommer inte kunna beräknas. Dessa är t.ex. sträcka, steglängd mm. Appen är i nuläget inte fullt anpassad för att användas på ett löpband, men flera mått beräknas i nuläget.

För att få rättvisande resultat på alla rörelsemått ska mobilen bäras i en midjeväska på ryggen. Mobilen ska ligga stadigt mot kroppen, och inte röra sig i väskan. Midjeväska kan köpas i tex välsorterade sportbutiker. Det spelar ingen roll hur mobilen placeras i denna väska (liggande eller upprätt). Om du inte är intresserad av de detaljerade rörelseberäkningarna utan nöjer dig med tex sträcka, tid hastighet mm så kan du bära mobilen på annat sätt.

Träning kan startas men beräkningen av sträcka kommer troligen att bli fel. Det gör att en del värden kommer att bli felvisande. Vi rekommenderar alltid att träning startas med GPS-kontakt när du är utomhus.

Installera appen på din nya mobiltelefon och logga in på ditt konto med samma användarnamn och lösenord som tidigare. Har du glömt ditt lösenord kan det återställas. Ditt användarnamn måste fyllas i.

Systemet analyserar bara den data som hämtas in medan du rör dig. Det innebär att om du stannar så tar systemet hänsyn till detta. Stillastående tid räknas bort.

Resultaten beräknas baserat på den tid som du faktiskt rör dig, dvs tar steg. Systemet analyserar data från att första steget tas. Det innebär att du kan starta appen, placera mobilen i lugn och ro i midjeväskan och därefter påbörja din träning.

För att appen ska fungera så behöver platsdata aktiveras. Detta för att appen ska kunna hämta sensordata under hela promenaden, visa på kartan var du promenerat och beräkna sträcka, hastighet osv.

Kontakta en vårdgivare, förslagsvis en fysioterapeut, som kan hjälpa dig med att förstå bakgrunden till problemet.

Läs mer om våra appar !