Fler produkter

Mystep info

Appen Mystep info finns på GooglePlay/AppStore/AppGallery för nedladdning.
På webben loggar man på via Mystep.info där man kan läsa mer om produkten. Samma användarnamn och lösenord används för både app/webb.

Ladda ner appen här:

AppStore
GooglePlay

Hur appen används

Mystep info analyserar rörelse i vid promenad eller löpning. En mängd rörelsemått beräknas och visas detaljerat både på mobilen och på webben direkt efter träningen.

För att genomföra en korrekt asymmetrimätning ska mobiltelefonen placeras i ett midjebälte, med mobilen placerad bak på ländryggen. Denna placering ger högst precision i mätningarna då sensorupptagandet blir optimerat. Promenad bör ske i minst
3 minuter. Mobilen ska vara en smartphone baserad på iOS, Android eller Harmony (Huawei).

Uppkoppling mot vänner, enskilt eller i grupp, gör att man kan följa varandras träning.
Detta innebär tex att en löpcoach eller vårdgivare kan följa gruppmedlemmar på distans.

Vad som mäts

Några av de mått som mäts för bedömning av rörelsen är;

 • Aktiv tid mäts; dvs den tid som man faktiskt är i rörelse
 • Tid för markkontakt för vänster & höger fot
 • Tid för fot i luften för vänster & höger fot
 • Vertikal kraft
 • 6 minuters gångtest (6mWT) och Coopertest (12 minuter) vid löpning. Analys av sträckan sker för den bästa prestationen under en träning i sammanhångande 6 respektive 12 minuter
 • Asymmetri; sammaräknat som avvikelse från symmetri för markkontakt/fot i luften och stegtid)
 • Stegtid fördelat på vänster & höger fot
 • Antal steg; antalet steg som tas under rörelse beräknas
 • Sträcka; den sträcka som personen förflyttat sig. Karta visas med km-indikteringar.
 • Stegfrekvens; antal steg per minut.
 • Gång- och löphastighet.
 • Höjdförändring
 • Steglängd
 • Klivtid & klivlängd
 • Tempo/Takt (min/km)

Dessa mått visas sammanfattat, detaljlistat och i grafer både i appen och på webben. Analysrapport kan skapas på websidan och sparas som PDF-fil.

Nästa produkt

Myrunning

Myrunning appen till för dig som vill jobba med din löpteknik för att bli en bättre löpare. Den är fokuserad på löpteknik, löpekonomi och digital rörelseanalys och finns för nedladdning på den svenska marknaden.

Ladda ner eller läs om appen här;
Myrunning.info

GooglePlay Ladda ned
App Store

Myrunning används för att

 • mäta löpform och löpstil
 • genomföra löptekniktest för att bedöma din löpstil
 • ge löpvärden som normalt kräver extra sensorer
 • få tips via korta föreläsningar om hur din löpteknik kan förbättras
 • få löpprogram
 • få statistik på hur löpningen utvecklas
 • studera grafer för enskilda löprundor eller i jämförelse med andra
 • koppla upp sig mot sina vänner eller för att skapa/ingå i löpgrupper
 • se de 10 bästa PB (personbästa) resultaten på olika sträckor
 • planera träningen per vecka
 • starta olika typer av pass, vägledd av ljudsignaler, för att ta löpningen till nya nivåer

Vad som mäts

Det som mäts är en mängd löpparametrar som normalt kräver extra utrustning i form av
tex aktivitetsarmband, löpklockor eller andra sensorer. Exempel är flygtid, markkontakttid, vertikal oscillation (rörelse), steglängd, stegfrekvens, tempo och vertikal kraft, förutom alla de vedertagna löpmåtten. Karta visar var du sprungit och km-indikeringar visas. Grafer baserat på antingen tid
eller sträcka gör att du i detalj kan analysera din löpning.

Löpform

Några mått beräknas individuellt och samlat för att bedöma din löpform. Ett procenttal beräknas för följande mått mätt mot prestation på gruppnivå;

 • Frekvens
 • Broms
 • Vertikal kvot
 • Vertikal kraft

Beroende på bl.a din vikt och löphastighet beräknas dessa mått. Måtten sammanställs och ger en bedömning av din nuvarande Löpform samt även typ av löpare. Du kommer att få digital vägledning hur du kan förbättra de olika måtten för att förbättra din löpteknik.

Mysensorlog

Appen Mysensorlog finns tillgänglig på GooglePlay. Appen används
av de som själva vill samla in och analysera sensordata.

Ladda ner appen här:

Appens funktionalitet

 • Loggning av sensordata tillgänglig i mobilen för accelerometer, gyroskop, barometer,
  magnetometer och riktning.
 • Indikering om dessa sensorer finns tillgänglig
 • Varje mätning får en unik kod för att lättare kunna skilja mätningar åt
 • Mätningen kan sparas lokalt eller skickas/delas som en zip-fil.