Integritetspolicy Myrunning

för Myrunning app (mobila applikation)

Senast uppdaterad: 22e september, 2021

Denna integritetspolicy beskriver hur information om dig samlas in, används, lagras och delas av Medotemic AB, organisationsnummer 559040-9867, när du använder tjänsten Myrunning som består av mobil applikation (”app”).

Vänligen läs denna integritetspolicy före du använder och registrerar några personuppgifter på Medotemic AB:s Myrunning app. Genom sådant användande och registrering av personuppgifter ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter används på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy.

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn och adress. 

Personuppgifter som inhämtas och behandlas

När du skapar ett konto och profil på Myrunning app inhämtas personuppgifter. De personuppgifter som du tillhandahåller samlas in, lagras och används i enlighet med denna integritetspolicy.

Medotemic AB sparar och behandlar följande personuppgifter om dig:

• Epostadress och lösenord
Din epostadress och lösenord lagras i samband med att du skapar ditt konto för att kunna logga in. Syftet med att behandla din epostadress och lösenord är för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och för att kunna kontakta dig. Din epostadress lagras också för att möjliggöra att du länkar dina träningsresultat med dina vänner eller för att dina vänner ska kunna skicka vänförfrågan till dig.

• Platsdata
Syftet med behandlingen av platsdata är för att kunna beräkna sträckan efter aktiviteten (gång- eller löprunda) och tillhörande beräkningar som beror på denna information. Platsdata används också för att kunna visa en karta var din aktivitet har utförts. Platsdata kan användas anonymt tillsammans med andras data för att förbättra beräkningar.

• Längd, vikt, födelseår, kön
Syftet med behandlingen av dessa personuppgifter är för att kunna analysera och beräkna olika resultat och rörelsemått efter en aktivitet.

För att beräkningar av alla dina resultat ska kunna ske behöver du ge oss tillgång till dessa personuppgifter. Myrunning appen kommer inte att fungera fullt ut om du inte ger ditt samtycke till behandling av dessa personuppgifter.

• Namn
Det är möjligt att skriva in sitt namn i användarprofilen inloggad på Myrunning-appen.
Namnet visas på appens förstasida samt för vänner och i grupper man valt att ingå i. 

Delning av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig överförs eller delas inte med tredje part. Om en tjänsteleverantör däremot behöver information för att kunna utföra en tjänst som begärts av oss, tex för att kunna skicka epost eller hantera en order, kommer erforderlig information att delas. 

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du kan själv välja att dela personuppgifter i form av träningsresultat och platsdata i Myrunning med dina vänner eller med grupper du valt att ingå i. Du ansvarar själv för vilken data du delar samt med vem och hanterar detta i appen eller på webben.

Bevarande av personuppgifter

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Samtycke ges genom att ha accepterat denna integritetspolicy i samband med att ha skapat ett konto och profil via Myrunning appen. 

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge kontot är aktivt och i två år efter avslutat konto. Därefter sparas endast anonymiserade rörelsedata för forskningssyfte och för att förbättra beräkningar. 

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallas.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du genom att kontakta oss på info@medotemic.se. Vi kommer att meddela dig inom 30 dagar efter mottagandet av begäran om, och i så fall i vilken utsträckning, vi kommer att följa din begäran. Om vi av någon anledning inte följer din begäran kommer vi då att förklara skälen till detta.

Om du bor i Sverige och har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändring av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan ändras från tid till annan för att reflektera senaste utvecklingen av Myrunning appen och för att hålla sig i linje med rådande EU-lagstiftning. Den senast uppdaterade integritetspolicyn kommer alltid att vara åtkomlig i Myrunning appen.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig är Medotemic AB, c/o Pearson & Partners AB, Norra Vallgatan 72, 211 22 Malmö, med organisationsnummer 559040-9867. Om du har några frågor gällande denna integritetspolicy vänligen kontakta oss på epostadress: info@medotemic.se